Záruční a reklamační podmínky

  • Záruční doba je 2 roky od písemného předání a převzetí zboží.
  • Reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění. Případné reklamační řízení je zahájeno na základě písemně obdržené reklamace v písemné (např. poštou) nebo elektronické podobě (např. emailem).
  • Jelikož je zboží vyrobeno z přírodního materiálu (dřevo), může dojít působením vnějších vlivů (např. déšť, slunce, vítr, rozdíly teplot apod.) k přirozeným změnám tohoto materiálu (např. sesychání, bobtnání, kroucení dřeva, výsušné praskliny). Tyto změny, plynoucí z charakteru přírodního materiálu, nemohou být předmětem reklamačního řízení s výjimkou kvality použitého materiálu.
  • Společnost dodává výrobky výhradně z přírodního dřeva, jehož vlastnosti jsou dány jeho přirozenou povahou. Zákazník bere na vědomí, že charakteristika dřeva je nepravidelná a nepředvídatelná a přejímá odpovědnost za drobné nesrovnalosti jako jsou praskliny, rýhy, suky, a to i později vzniklé či objevené.
  • Jakost řeziva vychází a posuzuje se dle normy ČSN 73 2824-1
  • Kvalitu výrobku zákazník kontroluje při převzetí zboží. Jakákoli pozdější reklamace nesouladu s objednávkou nelze uznat.
  • Společnost neodpovídá za vady způsobené třetími osobami či vyšší moci. Je třeba vzít v potaz, že dodané zboží je dodávané na míru a nelze jej vrátit, ani částečně, bez dohody se společností Dřevovýroba Wimmer s.r.o.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2019

Dřevovýroba Wimmer s.r.o.
IČ: 27443728

Profesní certifikáty

Výrobní program

Altány a pergoly

Dřevěné konstrukce

Garážová stání

Zakázková výroba

Krovy

Řezivo

Prkna

Hranoly

Palubky

Sibiřský modřín

(nedostupné)

Dřevní odpad